Updates
  • Njoftim për shpallje konkursi për (3) pozicione pune në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit, Universiteti i Sporteve të Tiranës

  • Pyetësorët për vlerësimin e e lëndëve/moduleve të semestrit të parë

  • Vendim për rishpalljen e konkursit për pranimin e 1 (një) punonjësi, personel akademik me kohë te pjesshme në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit

  • Vendim për rishpalljen e konkursit për pranimin e 1 (një) punonjësi, personel akademik me kohë te pjesshme në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit

Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit

Prezantim i FSHR

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.