Updates
  • Afishohet programi i provimit të përgjithshëm përfundimtar pë Ciklin e Parë Bachelor në Shkenca të Rehabilitimit për vitin akademik 2023-2024

  • Afishohen datat e Sezonit të Provimeve për Semestrin e I për Ciklin e Dytë Master Profesional Kursi I-rë, për vitin akademik 2023-2024

  • Afishohet orari mësimor për Semestrin e II për Ciklin e Parë Bachelor, për vitin akademik 2023-2024

  • Afishohen datat e provimeve të Sezonit të Dimrit për për Ciklin e Parë Bachelor, për vitin akademik 2023-2024

Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit

Prezantim i FSHR

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.