Updates
  • Afishohen datat e provimeve të sezonit të vjeshtës për të gjitha ciklet e studimit në Fakultetin e Shkencave të Rehabilimit, për vitin akademik 2022-2023

  • Njoftim për ri-shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune “Asistent Lektor” pranë Departamentit të Rehabilitimit në Fakultetin Shkencave të Rehabilitimit

  • Afishohet fondi i pyetje të provimit përfundimtar diplome

  • Sezoni i Dimrit 2022-2023

Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit

Prezantim i FSHR

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.